Rejestracja na Adriatic Race 2020

* - pola wymagane

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację Break The Limits z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Zagłoby 16C na podany w formularzu adres email i/lub numer telefonu informacji handlowych dotyczących Break The Limits, w tym w szczególności w celu przesyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Break The Limits.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych w formularzu przez Fundację Break The Limits z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Zagłoby 16C w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę dla Fundacji Break The Limits z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Zagłoby 16C na kontakt ze mną z wykorzystaniem podanego numeru telefonu (w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących) w celach marketingowych.

Masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Break The Limits z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Zagłoby 16C, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585412 NIP: 5223044801 (dalej: Administrator). Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest udzielona zgoda lub prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane uzyskane na podstawie zgody przetwarzane będą w celu określonym w treści zgody, w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego w tym także przesyłania informacji o organizowanych przez BTL wydarzeniach. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom. Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Masz prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ze strony Administratora jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez przesłanie wiadomości na adres: k.maslowski@breakthelimits.pl lub na adres administratora wskazany powyżej.